Ako komunikovať, v skratke a jednoducho / video

Čo potrebuje človek, aby uspel vo svete? A nie je to otázka do motivačného videa. Ani človek s bohatou mysľou, so strašne veľa nápadmi, ideami, a riešeniami, neuspeje vo svete, dokiaľ tieto riešenia nezačne komunikovať. Zostanú iba v jeho hlave.

Na realizovanie ideí je treba ich komunikovať - a to s rozličnými ľuďmi, s rozličnými motiváciami, a z rozličného prostredia. Každého zaujíma iný výsek vašej reality, iná perspektíva. Každému môže priniesť úžitok niečo iné. Niekomu dokonca môžete aj ublížiť. A platí, že ak je idea obšírna alebo komplikovaná, je to ešte o kus ťažšie. Vtedy ju treba očistiť na kosť, upratať, a prioritizovať, čo je dôležité pre jej pochopenie. No a ak ju chcete presadiť v mori iných ideí, je treba vedieť aj zaujať. Je treba byť výrazný, hrať na city. Pretože slová odídu, dezinterpretujú sa, ale pocit zostane. So svetom potrebujeme komunikovať tak, aby ostatní rozumeli čo hovoríme, a prečo to tak hovoríme. A prečo to hovoríme práve my, a nie niekto iný.

Mnohí dnes predávajú marketingové nástroje a hovoria, že komunikujú značku. Lenže! Sebelepšia reklama na Facebooku nie je značka. Sofistikovaný dizajn nie je značka. Televízna kampaň nie je značka. Ani marketingový výskum nie je značka. To všetko sú len nástroje, ktoré pomáhajú budovať a udržiavať nejaké atribúty značky. Len celistvý prístup k značke a jej komunikácii je niečo iné.