HR

HR komunikácia je tiež komunikácia značky

HR komunikácia je tiež komunikácia značky

HR komunikácia je rovnaká komunikácia značky, ako ktorákoľvek iná. Hľadajte namiesto jednoduchých slovných hračiek hodnotný obsah, ktorý dá vašim budúcim zamestnancom zmysel - ktorý je atraktívny, ale zároveň mu viete dostáť.

Posted by Kristína Převrátil Alexy in HR