o nás

Terapia značky!

Terapia značky!

Je nový rok a preto je čas spýtať sa základné otázky. Kto sme a čo vlastne robíme? Sme terapeuti značiek!

Posted by Jan Převrátil in o nás
NEškola EPICENTRUM

NEškola EPICENTRUM

Od septembra 2017 je náš Otakar prvák na domácom vzdelávaní. Spoločne s priateľmi, ktorých syn je Otisov najbližší kamarát, sme sa rozhodli začať vytvárať vzdelávaciu komunitu ako alternatívu k školskému systému, ktorý považujeme za zlý. Naše deti majú špecifické požiadavky. Niektoré z našich výhrad sa preto netýkajú všetkých detí. Napriek tomu sa domnievame, že ak chceme aby z našich detí vyrástli samostatné zmýšľajúci a konajúci dospelí, vedomí si svojich schopností, musíme im v detstve dať zásadne iné podnety, ponúknuť iný obsah a motiváciu, ako ponúkajú dnešné školy.

Vytvárame EPICENTRUM, teda zdroj pre deti aj ich rodičov. Zdroj informácií, podpory, tém a nápadov, zdroj odhodlania, že zmeniť prístup k vzdelávaniu je možné. Naše deti sú svojhlavé, jednoznačne zamerané, vedia čo kedy potrebujú. Nie, neskáču nám po hlave. Nie sú však obmedzované zbytočnými regulami bez jasného zmyslu. Nepotrebujú sa v pondelok učiť angličtinu a v piatok sa hrať. Hrou sa učia celé dni a do hry zapájajú všetky potrebné oblasti: jazyky, písanie, čítanie, kreslenie, interakciu s inými, pohyb, skladanie, vytváranie príbehov… Neznamená to, že nepotrebujú usmerniť či pomôcť. Neznamená to, že sa ich netýkajú povinnosti. Naopak. Na rozdiel od školy, kde zjedia obed, ktorý niekto navaril, doma na nákupe, varení a servírovaní prirodzene participujú. Rovnako tak na upratovaní a ostatných povinnostiach. Veľkou témou je pre nás ohľaduplnosť, citlivosť v prístupe k ostatným a k sebe. Tej sa musia deti učiť spolu s rodičom, bez nášho príkladu zostanú bezohľadné.

Naša komunita je malá a iba teraz sa rodí. A zrejme ani nie je pre každého. S každým sa však radi porozprávame. Prešli sme si skúsenosťou s inštitúciou pre nadané deti a naučili sme sa najmä, ako k deťom nepristupovať. Aj to nie cenné. Nechválime sa genialitou našich detí. Príliš dobre ich poznáme, vidíme ako zápasia s pochopením tohto sveta. Vidíme ako veľmi prežívajú nedostatok istoty, bezpečia, aj nedostatok podnetov. Ako veľmi potrebujú rásť každú minútu. A ako naliehavo sa musia učiť vypnúť. A ako veľmi potrebujeme vypnúť aj my, ich rodičia.

Nás The Parents toto posúva nečakane ďalej. Znamená to, že vytvárame obsah nie len pre značky, ktorým pomáhame rásť. Ale aj pre deti, ktorým pomáhame rásť, resp. žiť a vzdelávať sa šťastne. Naše dni sa zdajú byť nafukovacie, ale keď veci dávajú zmysel, tak idú samé. Neznamená to, že chceme poľaviť ako stratégovia. Nie. Našu strategickú prácu kontakt so svetom detí a rodičov skôr obohacuje. Sme za to vďační.

Posted by Jan Převrátil in o nás

Konceptuálny marketing

Robíme konceptuálny marketing.
Hej, taký by mal byť marketing. My ho taký aj robíme. Dávame práci na marketingu a komunikácii značky systém, poriadok. Jednotlivým krokom dávame zmysel a cieľ. Na začiatku je často niekoľko nesúvisiacich faktov, aktivít, vlastností. Niekedy produktových benefitov, teda ziskov pre spotrebiteľa. Na konci našej práce je sieť zmysluplných súvislostí, usporiadaných v pláne, v systéme priorít a cieľov.

Tento poriadok však nie je suchý, technický, nehovorí len o napr. plánovaných počtoch likeov na facebooku. Náš systém rozpráva príbeh v niekoľkých vrstvách. Je prekvapivý, lebo z ničoho je zrazu niečo hmatateľné. A to niečo vie byť dokonca krásne. Náš systém je pútavý. Pre marketingového manažéra je zdrojom zmyslu jeho práce, vie prečo, čo robí. Primárne je však dlhodobým zdrojom obsahu pre značku. Tém, jazyka, slov, sloganov, benefitov, vývoja značky, cieľov, ktoré merajú jej úspech.

Ako stratégovia stanovujeme rámce, oblasti pôsobenia značky. Tematické zameranie, tie správne kľúčové slová, ktoré si ľudia so značkou spoja. Systematicky a plánovite. Neznamená to však, že nedokážeme postaviť značku rebelskú, na oko nesystematickú. Sú značky, ktoré tento prístup potrebujú, aj ten však musí byť cieľavedomo a vedome budovaný.

Kontakt so značkou vyvoláva asociácie. Tie umožňujú ľuďom si značku pamätať. Spomenúť si na ňu, keď riešia svoje potreby. Často emocionálne potreby, nie vecné, existenčné. Tieto asociácie sa ľahko merajú. Netreba na to žiadne zložité výskumné metodiky. „Čo cítite, keď vidíte značku xy?“ Čo sa Vám spája so značkou xy?“

Vieme, že komunikačné aktivity značky potrebujú strechu. Zrozumiteľnú pre rôznorodých ľudí. Zapamätateľnú. Merateľnú. Potrebujú ju, aby každých cent tečúci do marketingu mal jasný zmysel. Podiel marketingových aktivít na celkovom úspechu v predaji nie je prakticky merateľný. Merateľné sú však komunikačné ciele – čo chceme aby o nás ľudia vedeli, čo chceme aby s nami cítili. A to je to, čo robíme.

Posted by Jan Převrátil in o nás, reklama, značka
Robíme to, čo nás baví, a budeme to robiť aj ďalej / video

Robíme to, čo nás baví, a budeme to robiť aj ďalej / video

Existujeme už 4 roky, a keď sme začínali, netušili sme, či má význam konkurovať veľkým hráčom, veľkým agentúram. Dnes vieme, že má. A nie len pre nás.

Ľudia, a špeciálne ľudia na Slovensku, sa radi domnievajú, že existuje jeden univerzálny model, jeden algorytmus, pomocou ktorého sa dá zmysluplne postaviť každá značka. Lenže, surprise-surprise, neexistuje. Za ten čas, čo sa venujeme reklame, sa stretávame s blúdivým krúžením okolo pochopenia, prečo ľudia nakupujú. Počúvame nové a nové slová, ktoré ale stále hovoria ten istý, že nič nemáme. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí chcú testovať reklamné riešenia na focusových skupinách, aby zistili, či sa budú páčiť celej cieľovej skupine. Na focusových skupinách! Chodíme na stretnutia, kde sa nadržaní výskumníci oháňajú koreláciami v segmentačných štúdiách dúfajúc, že aspoň slovami zvýšia relevantnosť svojej výpovede. Dostávame zadania, kde sa easygoing cieľovky stretávajú s ultra-racionálnym vnímaním produktových benefitov. A my to máme spojiť. Sledujeme konferencie, vymýšľame novotvary, a prinášame neopozerané pomenovania toho istého. Ale čo z toho máme? Holé zadky.

Obsah nám uchádza. Všetko je prázdne, všetko je prázdne. Značiek je veľa, a marketérov je ešte viac. Ak máme my stále čo robiť, tak je to preto, že vieme vytvárať obsah, a používame mozog. Nás ľudia nevyhľadávajú preto, že kreslíme pekné obrázky, píšeme vtipné copytexty, slovné hračky, vyrábame videá na Facebook alebo contentové plány, alebo že by sme lepšie vedeli povedať "zľava 30%." Máme radosť, že môžme robiť to, čo nás baví, že môžme robiť skutočný obsah. Rozmýšľať nad vecami. A budeme to robiť ďalej. Teda aspoň pokiaľ naša konkurencia nezačne naozaj, so záujmom rozmýšľať nad tým, ako budovať značky.

Posted by Kristína Převrátil Alexy in o nás