Človeko-centrický prístup k značke / video

Niekto hovorí o značke ako o abstraktnej entite v mysli spotrebiteľa. Iný hovorí o značke ako o súbore grafických a textových prvkov. Ďalší o pocite v žalúdku, ktorý vyvolá nejaký prvok značky - logo, etiketa, kampaň, vizuál. Ak by sme mali pomenovať náš prístup k značke, nazvali by sme ho asi "človeko-centrický", humanistický. Pretože značka je pre nás v mnohom stotožniteľná s človekom, hoci teda živého človeka nenahradí.

Značka je, rovnako ako človek, osobnosť, ktorá sa realizuje vo svete. Má pomenovateľné črty a vlastnosti, mení ju prostredie a skúsenosti, ktoré v čase nadobúda. Stále však zostáva sama sebou. V niečom je predvídateľná, v niečom prekvapí. Rozvíja sa, rozširuje svoj okruh pôsobenia, je otvorená novému.

Predstavte si teda, že značka je človek. Aký je podľa vás, aké má vlastnosti? Ako sa správa v tej alebo inej situácii? Projektívne techniky a táto "perzonifikácia" nefungujú zhodou okolností. Fungujú dobre preto, lebo vystihujú podstatu značky. Vystihujú pravú podstatu ľudskej osobnosti, ktorá sa v značke skrýva. Značku pochopiteľne utvárajú aj ľudia, ktorí ju riadia, ich osobnosť a vlastnosti. A častokrát aj ich nevedomé pohnútky, a nie tie racionálne rozhodnutia.

Keď budujeme značky, budujeme osobnosť. A komunikačná stratégia je návod, ako vytvárať osobnosť.