Konceptuálny marketing

Robíme konceptuálny marketing.
Hej, taký by mal byť marketing. My ho taký aj robíme. Dávame práci na marketingu a komunikácii značky systém, poriadok. Jednotlivým krokom dávame zmysel a cieľ. Na začiatku je často niekoľko nesúvisiacich faktov, aktivít, vlastností. Niekedy produktových benefitov, teda ziskov pre spotrebiteľa. Na konci našej práce je sieť zmysluplných súvislostí, usporiadaných v pláne, v systéme priorít a cieľov.

Tento poriadok však nie je suchý, technický, nehovorí len o napr. plánovaných počtoch likeov na facebooku. Náš systém rozpráva príbeh v niekoľkých vrstvách. Je prekvapivý, lebo z ničoho je zrazu niečo hmatateľné. A to niečo vie byť dokonca krásne. Náš systém je pútavý. Pre marketingového manažéra je zdrojom zmyslu jeho práce, vie prečo, čo robí. Primárne je však dlhodobým zdrojom obsahu pre značku. Tém, jazyka, slov, sloganov, benefitov, vývoja značky, cieľov, ktoré merajú jej úspech.

Ako stratégovia stanovujeme rámce, oblasti pôsobenia značky. Tematické zameranie, tie správne kľúčové slová, ktoré si ľudia so značkou spoja. Systematicky a plánovite. Neznamená to však, že nedokážeme postaviť značku rebelskú, na oko nesystematickú. Sú značky, ktoré tento prístup potrebujú, aj ten však musí byť cieľavedomo a vedome budovaný.

Kontakt so značkou vyvoláva asociácie. Tie umožňujú ľuďom si značku pamätať. Spomenúť si na ňu, keď riešia svoje potreby. Často emocionálne potreby, nie vecné, existenčné. Tieto asociácie sa ľahko merajú. Netreba na to žiadne zložité výskumné metodiky. „Čo cítite, keď vidíte značku xy?“ Čo sa Vám spája so značkou xy?“

Vieme, že komunikačné aktivity značky potrebujú strechu. Zrozumiteľnú pre rôznorodých ľudí. Zapamätateľnú. Merateľnú. Potrebujú ju, aby každých cent tečúci do marketingu mal jasný zmysel. Podiel marketingových aktivít na celkovom úspechu v predaji nie je prakticky merateľný. Merateľné sú však komunikačné ciele – čo chceme aby o nás ľudia vedeli, čo chceme aby s nami cítili. A to je to, čo robíme.