NEškola EPICENTRUM

Od septembra 2017 je náš Otakar prvák na domácom vzdelávaní. Spoločne s priateľmi, ktorých syn je Otisov najbližší kamarát, sme sa rozhodli začať vytvárať vzdelávaciu komunitu ako alternatívu k školskému systému, ktorý považujeme za zlý. Naše deti majú špecifické požiadavky. Niektoré z našich výhrad sa preto netýkajú všetkých detí. Napriek tomu sa domnievame, že ak chceme aby z našich detí vyrástli samostatné zmýšľajúci a konajúci dospelí, vedomí si svojich schopností, musíme im v detstve dať zásadne iné podnety, ponúknuť iný obsah a motiváciu, ako ponúkajú dnešné školy.

Vytvárame EPICENTRUM, teda zdroj pre deti aj ich rodičov. Zdroj informácií, podpory, tém a nápadov, zdroj odhodlania, že zmeniť prístup k vzdelávaniu je možné. Naše deti sú svojhlavé, jednoznačne zamerané, vedia čo kedy potrebujú. Nie, neskáču nám po hlave. Nie sú však obmedzované zbytočnými regulami bez jasného zmyslu. Nepotrebujú sa v pondelok učiť angličtinu a v piatok sa hrať. Hrou sa učia celé dni a do hry zapájajú všetky potrebné oblasti: jazyky, písanie, čítanie, kreslenie, interakciu s inými, pohyb, skladanie, vytváranie príbehov… Neznamená to, že nepotrebujú usmerniť či pomôcť. Neznamená to, že sa ich netýkajú povinnosti. Naopak. Na rozdiel od školy, kde zjedia obed, ktorý niekto navaril, doma na nákupe, varení a servírovaní prirodzene participujú. Rovnako tak na upratovaní a ostatných povinnostiach. Veľkou témou je pre nás ohľaduplnosť, citlivosť v prístupe k ostatným a k sebe. Tej sa musia deti učiť spolu s rodičom, bez nášho príkladu zostanú bezohľadné.

Naša komunita je malá a iba teraz sa rodí. A zrejme ani nie je pre každého. S každým sa však radi porozprávame. Prešli sme si skúsenosťou s inštitúciou pre nadané deti a naučili sme sa najmä, ako k deťom nepristupovať. Aj to nie cenné. Nechválime sa genialitou našich detí. Príliš dobre ich poznáme, vidíme ako zápasia s pochopením tohto sveta. Vidíme ako veľmi prežívajú nedostatok istoty, bezpečia, aj nedostatok podnetov. Ako veľmi potrebujú rásť každú minútu. A ako naliehavo sa musia učiť vypnúť. A ako veľmi potrebujeme vypnúť aj my, ich rodičia.

Nás The Parents toto posúva nečakane ďalej. Znamená to, že vytvárame obsah nie len pre značky, ktorým pomáhame rásť. Ale aj pre deti, ktorým pomáhame rásť, resp. žiť a vzdelávať sa šťastne. Naše dni sa zdajú byť nafukovacie, ale keď veci dávajú zmysel, tak idú samé. Neznamená to, že chceme poľaviť ako stratégovia. Nie. Našu strategickú prácu kontakt so svetom detí a rodičov skôr obohacuje. Sme za to vďační.