sociológia komunita rodina

RADI PREKRAČUJEME HRANICE. Žijeme spájaním svetov; autenticky spájame značky s životom ľudí, spájame susedov v našej komunite #Janotova a každodenne spájame svet nadaných detí s “nenadanou” realitou vo vzdelávacej skupine #epicentrum #epicentrumunschooling. Bavia nás presahy, prekročenia hraníc, baví nás nepredvídateľnosť, baví nás mať oči dokorán.

ZNAČKY V DNEŠNOM SVETE MAJÚ VEĽKÝ VÝZNAM. Sme sociológovia. Značky staviame do sveta, ktorý už nemá pevné základy. Nositelia hodnôt sú spochybnení. Značky majú šancu v mnohom zaujať ich miesto a vybudovať si silné pozície. Keď naberú odvahu a stoja jednoznačne za svojim. Zrozumiteľne a vytrvalo.

VYTVÁRAME SYSTÉM. Venujeme sa budovaniu identity značky, na základe jej hĺbkového sebapoznania a rozpracovania jej potenciálu do systému. Ten sa navonok javí ako prirodzený a jednoduchý. To ťažké vo vnútri, má zvonku ľahkú tvár. A vtedy je to správne.

SME PRACUJÚCA RODINA. Práca prerastá veľkú časť nášho dňa, rovnako tak náš rodinný a osobný život neustále prerastá do pracovného. Nanovo definujeme hranice, ktoré sú nedefinovateľné. Sme manželia, rodičia, kolegovia, učitelia, a pritom stále tí istí ľudia, bývalí spolužiaci z vysokej.

Sledujte epicenutrum.blog a dozviete sa viac o našej práci s obsahom pre vzdelávanie a rozvoj nadaných detí. Robíme tak spoločne s rodinami, ktoré sa podujali na rovnakú cestu. Ak vás zaujíma komunitná knižnica a herňa, ktorú spravujeme, či budovanie vzťahov na Janotovej, sledujte janotova.sk.

Kristína & Jan & Otakar

sociológia / psychológia
epicentrum / homeschooling / unschooling 
vzťahy / rodina / život
Janotova / komunita / ulica


 

The Parents

Tu kedysi býval kontaktný formulár. Keďže nám však z neho stále chodilo veľa spamov, prosíme vás, napíšte nám email na adresy vpravo. Odpovieme, sľubujeme!


 

The Parents, s.r.o.
Janotova 3270 / 6
841 04 Bratislava
Slovak Republic

IČO: 48 096 491
DIČ: 21 200 507 24

Kristína Převrátil Alexy
mum [/] theparents.sk
+421 903 925 777

Jan Převrátil
dad [/] theparents.sk
+421 904 213 761

Otakar Převrátil
nezastihnuteľný

niektoré veci v živote sú neopakovateľné
(parník, 2015)