Reklama, ktorej neveríme / video

neverím reklame / užitočné stereotypy / nezdôvodnené postoje / nájdi sa v reklame / symbolické vyjadrenie niečoho, čomu veríme / život s reklamou / ľudia veria reklame, ale úloha reklamy v ich živote sa zmenila / značka potvrdzuje životný štýl / reklama rozvíja môj svet, ukazuje moju predstavu budúcnosti