Socioekonomický status, čau a dík za všetko / video

socioekonomický status / sociálna stratifikácia sa zmenila / očakávania od nákupného správania / deklaratívny status / socioekonomický status stráca svoju hodnotu / nové analytické nástroje namiestu statusu / motivácie, ktoré idú naprieč tradičnými segmentami cieľových skupín