komunikácia

Autentická reklama / hovoriace psy a lietajúce ženy

Autentická reklama / hovoriace psy a lietajúce ženy

Čo majú spoločné hovoriace psy a lietaujúce ženy? A ako to súvisí s autenticitou v reklame?

O autentickej reklame už bolo veľa povedaného. Ale stále sa nám akosi nechce pochopiť, že autenticita je pocit, ktorý nemusí mať s každodennou realitou nič spoločné. Lebo kultúra.

Posted by Kristína Převrátil Alexy in reklama

Socioekonomický status, čau a dík za všetko / video

socioekonomický status / sociálna stratifikácia sa zmenila / očakávania od nákupného správania / deklaratívny status / socioekonomický status stráca svoju hodnotu / nové analytické nástroje namiestu statusu / motivácie, ktoré idú naprieč tradičnými segmentami cieľových skupín

Posted by Jan Převrátil in reklama