komunikačná stratégia

Terapia značky!

Terapia značky!

Je nový rok a preto je čas spýtať sa základné otázky. Kto sme a čo vlastne robíme? Sme terapeuti značiek!

Posted by Jan Převrátil in o nás
Človeko-centrický prístup k značke / video

Človeko-centrický prístup k značke / video

Niekto hovorí o značke ako o abstraktnej entite v mysli spotrebiteľa. Iný hovorí o značke ako o súbore grafických a textových prvkov. Ďalší o pocite v žalúdku, ktorý vyvolá nejaký prvok značky - logo, etiketa, kampaň, vizuál. Ak by sme mali pomenovať náš prístup k značke, nazvali by sme ho asi "človeko-centrický", humanistický. Pretože značka je pre nás v mnohom stotožniteľná s človekom, hoci teda živého človeka nenahradí.

Značka je, rovnako ako človek, osobnosť, ktorá sa realizuje vo svete. Má pomenovateľné črty a vlastnosti, mení ju prostredie a skúsenosti, ktoré v čase nadobúda. Stále však zostáva sama sebou. V niečom je predvídateľná, v niečom prekvapí. Rozvíja sa, rozširuje svoj okruh pôsobenia, je otvorená novému.

Predstavte si teda, že značka je človek. Aký je podľa vás, aké má vlastnosti? Ako sa správa v tej alebo inej situácii? Projektívne techniky a táto "perzonifikácia" nefungujú zhodou okolností. Fungujú dobre preto, lebo vystihujú podstatu značky. Vystihujú pravú podstatu ľudskej osobnosti, ktorá sa v značke skrýva. Značku pochopiteľne utvárajú aj ľudia, ktorí ju riadia, ich osobnosť a vlastnosti. A častokrát aj ich nevedomé pohnútky, a nie tie racionálne rozhodnutia.

Keď budujeme značky, budujeme osobnosť. A komunikačná stratégia je návod, ako vytvárať osobnosť.

Posted by Jan Převrátil in značka
Ako komunikovať, v skratke a jednoducho / video

Ako komunikovať, v skratke a jednoducho / video

Čo potrebuje človek, aby uspel vo svete? A nie je to otázka do motivačného videa. Ani človek s bohatou mysľou, so strašne veľa nápadmi, ideami, a riešeniami, neuspeje vo svete, dokiaľ tieto riešenia nezačne komunikovať. Zostanú iba v jeho hlave.

Na realizovanie ideí je treba ich komunikovať - a to s rozličnými ľuďmi, s rozličnými motiváciami, a z rozličného prostredia. Každého zaujíma iný výsek vašej reality, iná perspektíva. Každému môže priniesť úžitok niečo iné. Niekomu dokonca môžete aj ublížiť. A platí, že ak je idea obšírna alebo komplikovaná, je to ešte o kus ťažšie. Vtedy ju treba očistiť na kosť, upratať, a prioritizovať, čo je dôležité pre jej pochopenie. No a ak ju chcete presadiť v mori iných ideí, je treba vedieť aj zaujať. Je treba byť výrazný, hrať na city. Pretože slová odídu, dezinterpretujú sa, ale pocit zostane. So svetom potrebujeme komunikovať tak, aby ostatní rozumeli čo hovoríme, a prečo to tak hovoríme. A prečo to hovoríme práve my, a nie niekto iný.

Mnohí dnes predávajú marketingové nástroje a hovoria, že komunikujú značku. Lenže! Sebelepšia reklama na Facebooku nie je značka. Sofistikovaný dizajn nie je značka. Televízna kampaň nie je značka. Ani marketingový výskum nie je značka. To všetko sú len nástroje, ktoré pomáhajú budovať a udržiavať nejaké atribúty značky. Len celistvý prístup k značke a jej komunikácii je niečo iné.

Posted by Kristína Převrátil Alexy in reklama
Robíme to, čo nás baví, a budeme to robiť aj ďalej / video

Robíme to, čo nás baví, a budeme to robiť aj ďalej / video

Existujeme už 4 roky, a keď sme začínali, netušili sme, či má význam konkurovať veľkým hráčom, veľkým agentúram. Dnes vieme, že má. A nie len pre nás.

Ľudia, a špeciálne ľudia na Slovensku, sa radi domnievajú, že existuje jeden univerzálny model, jeden algorytmus, pomocou ktorého sa dá zmysluplne postaviť každá značka. Lenže, surprise-surprise, neexistuje. Za ten čas, čo sa venujeme reklame, sa stretávame s blúdivým krúžením okolo pochopenia, prečo ľudia nakupujú. Počúvame nové a nové slová, ktoré ale stále hovoria ten istý, že nič nemáme. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí chcú testovať reklamné riešenia na focusových skupinách, aby zistili, či sa budú páčiť celej cieľovej skupine. Na focusových skupinách! Chodíme na stretnutia, kde sa nadržaní výskumníci oháňajú koreláciami v segmentačných štúdiách dúfajúc, že aspoň slovami zvýšia relevantnosť svojej výpovede. Dostávame zadania, kde sa easygoing cieľovky stretávajú s ultra-racionálnym vnímaním produktových benefitov. A my to máme spojiť. Sledujeme konferencie, vymýšľame novotvary, a prinášame neopozerané pomenovania toho istého. Ale čo z toho máme? Holé zadky.

Obsah nám uchádza. Všetko je prázdne, všetko je prázdne. Značiek je veľa, a marketérov je ešte viac. Ak máme my stále čo robiť, tak je to preto, že vieme vytvárať obsah, a používame mozog. Nás ľudia nevyhľadávajú preto, že kreslíme pekné obrázky, píšeme vtipné copytexty, slovné hračky, vyrábame videá na Facebook alebo contentové plány, alebo že by sme lepšie vedeli povedať "zľava 30%." Máme radosť, že môžme robiť to, čo nás baví, že môžme robiť skutočný obsah. Rozmýšľať nad vecami. A budeme to robiť ďalej. Teda aspoň pokiaľ naša konkurencia nezačne naozaj, so záujmom rozmýšľať nad tým, ako budovať značky.

Posted by Kristína Převrátil Alexy in o nás