reklama

Terapia značky!

Terapia značky!

Je nový rok a preto je čas spýtať sa základné otázky. Kto sme a čo vlastne robíme? Sme terapeuti značiek!

Posted by Jan Převrátil in o nás
Vaša značka bude plytká, kým sa nezačnete vŕtať v ľuďoch

Vaša značka bude plytká, kým sa nezačnete vŕtať v ľuďoch

Vymeňte vo svojom najbližšom výskume spokojnosti zákaznícku lojalitu za angažovanosť k hodnotám značky. Zbavte sa ochoty odporučiť a skúmajte pocit osobného naplnenia.  Začnite značku využívať tak, aby prinášala pocit naplnenia a sebavyjadrenia. Nedôjde k poklesu predaja: premiestnite ho tak iba na druhú stranu rovnice. Už nebude pominuteľným efektom ponuky, ale udržateľným dôsledkom značky, ktorá prináša ľuďom radosť a uspokojenie.

Zákazníci a konzumenti, umiestňovanie produktov na trh, konkurenčná výhoda a unikátna predajná propozícia. Možno ste sami jedným z ľudí, ktorí používajú tento tradičný kotlerovský slovník. A všetko by bolo OK, keby naďalej platilo, že marketing je podporou predaja. Lenže on už dávno nie je.

Nie sme prehnaní kritici konzumerizmu, nechceme moralizovať. Pokiaľ však v ľuďoch spotrebný spôsob života nevyvoláva uspokojenie a životné naplnenie, v teórii je chyba. Ak poznáte index šťastia, viete že nakupovanie v ňom významnú rolu nezohráva. Aj ekonomická kríza poskytla príležitosť presvedčiť sa o naivite jednoduchých lineárnych modelov nákupného správania.

 

Zmena, ktorej naliehavosť cítime, je v značke. Zmeniť sa musí vnímanie značky ako ekonomickej kategórie. Je ten správny čas, aby marketingoví manažéri začali vnímať hlboké potreby ľudí. Kedy ste naposledy robili etnografický výskum o význame svojej značky v živote spotrebiteľov? Vieme, že to nie je jednoduché. Ale až keď sa v ľuďoch začnete vŕtať, vaša značka dostane skutočný obsah a bude rásť.

O ľuďoch v marketingu sa hovorí, že majú nešťastnú pozíciu. Kto o nich po čase bude rozprávať? Kto si na ich prácu spomenie o rok, o dva, či o desať? Viete si predstaviť, že si sami dnes poviete "pred piatimi rokmi to bola skvelá etiketa, prefektný billboard, ktorý sme dali von?" Až na pár výnimiek nie. Reklama je pominuteľná, vždy bola, a vždy bude.

Ale značka, na rozdiel od reklamy, môže prežiť - a môže ľuďom, vám aj vašim zákazníkom, dávať zmysel a naplnenie. Ak na to máte aspoň trochu priestor a odvahu.

Obrat od ekonomického vnímania marketingu smeruje k humanistickému prístupu k značke. K vnímaniu hlbokých ľudských potrieb, ktoré sú zdrojom pre obsah úspešnej značky. Značky, ktorá je obsahom naplneného života zákazníkov.

Posted by Jan Převrátil in značka
Autentická reklama / hovoriace psy a lietajúce ženy

Autentická reklama / hovoriace psy a lietajúce ženy

Čo majú spoločné hovoriace psy a lietaujúce ženy? A ako to súvisí s autenticitou v reklame?

O autentickej reklame už bolo veľa povedaného. Ale stále sa nám akosi nechce pochopiť, že autenticita je pocit, ktorý nemusí mať s každodennou realitou nič spoločné. Lebo kultúra.

Posted by Kristína Převrátil Alexy in reklama
Ako komunikovať, v skratke a jednoducho / video

Ako komunikovať, v skratke a jednoducho / video

Čo potrebuje človek, aby uspel vo svete? A nie je to otázka do motivačného videa. Ani človek s bohatou mysľou, so strašne veľa nápadmi, ideami, a riešeniami, neuspeje vo svete, dokiaľ tieto riešenia nezačne komunikovať. Zostanú iba v jeho hlave.

Na realizovanie ideí je treba ich komunikovať - a to s rozličnými ľuďmi, s rozličnými motiváciami, a z rozličného prostredia. Každého zaujíma iný výsek vašej reality, iná perspektíva. Každému môže priniesť úžitok niečo iné. Niekomu dokonca môžete aj ublížiť. A platí, že ak je idea obšírna alebo komplikovaná, je to ešte o kus ťažšie. Vtedy ju treba očistiť na kosť, upratať, a prioritizovať, čo je dôležité pre jej pochopenie. No a ak ju chcete presadiť v mori iných ideí, je treba vedieť aj zaujať. Je treba byť výrazný, hrať na city. Pretože slová odídu, dezinterpretujú sa, ale pocit zostane. So svetom potrebujeme komunikovať tak, aby ostatní rozumeli čo hovoríme, a prečo to tak hovoríme. A prečo to hovoríme práve my, a nie niekto iný.

Mnohí dnes predávajú marketingové nástroje a hovoria, že komunikujú značku. Lenže! Sebelepšia reklama na Facebooku nie je značka. Sofistikovaný dizajn nie je značka. Televízna kampaň nie je značka. Ani marketingový výskum nie je značka. To všetko sú len nástroje, ktoré pomáhajú budovať a udržiavať nejaké atribúty značky. Len celistvý prístup k značke a jej komunikácii je niečo iné.

Posted by Kristína Převrátil Alexy in reklama
Robíme to, čo nás baví, a budeme to robiť aj ďalej / video

Robíme to, čo nás baví, a budeme to robiť aj ďalej / video

Existujeme už 4 roky, a keď sme začínali, netušili sme, či má význam konkurovať veľkým hráčom, veľkým agentúram. Dnes vieme, že má. A nie len pre nás.

Ľudia, a špeciálne ľudia na Slovensku, sa radi domnievajú, že existuje jeden univerzálny model, jeden algorytmus, pomocou ktorého sa dá zmysluplne postaviť každá značka. Lenže, surprise-surprise, neexistuje. Za ten čas, čo sa venujeme reklame, sa stretávame s blúdivým krúžením okolo pochopenia, prečo ľudia nakupujú. Počúvame nové a nové slová, ktoré ale stále hovoria ten istý, že nič nemáme. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí chcú testovať reklamné riešenia na focusových skupinách, aby zistili, či sa budú páčiť celej cieľovej skupine. Na focusových skupinách! Chodíme na stretnutia, kde sa nadržaní výskumníci oháňajú koreláciami v segmentačných štúdiách dúfajúc, že aspoň slovami zvýšia relevantnosť svojej výpovede. Dostávame zadania, kde sa easygoing cieľovky stretávajú s ultra-racionálnym vnímaním produktových benefitov. A my to máme spojiť. Sledujeme konferencie, vymýšľame novotvary, a prinášame neopozerané pomenovania toho istého. Ale čo z toho máme? Holé zadky.

Obsah nám uchádza. Všetko je prázdne, všetko je prázdne. Značiek je veľa, a marketérov je ešte viac. Ak máme my stále čo robiť, tak je to preto, že vieme vytvárať obsah, a používame mozog. Nás ľudia nevyhľadávajú preto, že kreslíme pekné obrázky, píšeme vtipné copytexty, slovné hračky, vyrábame videá na Facebook alebo contentové plány, alebo že by sme lepšie vedeli povedať "zľava 30%." Máme radosť, že môžme robiť to, čo nás baví, že môžme robiť skutočný obsah. Rozmýšľať nad vecami. A budeme to robiť ďalej. Teda aspoň pokiaľ naša konkurencia nezačne naozaj, so záujmom rozmýšľať nad tým, ako budovať značky.

Posted by Kristína Převrátil Alexy in o nás