Vaša značka bude plytká, kým sa nezačnete vŕtať v ľuďoch

Vymeňte vo svojom najbližšom výskume spokojnosti zákaznícku lojalitu za angažovanosť k hodnotám značky. Zbavte sa ochoty odporučiť a skúmajte pocit osobného naplnenia.  Začnite značku využívať tak, aby prinášala pocit naplnenia a sebavyjadrenia. Nedôjde k poklesu predaja: premiestnite ho tak iba na druhú stranu rovnice. Už nebude pominuteľným efektom ponuky, ale udržateľným dôsledkom značky, ktorá prináša ľuďom radosť a uspokojenie.

Zákazníci a konzumenti, umiestňovanie produktov na trh, konkurenčná výhoda a unikátna predajná propozícia. Možno ste sami jedným z ľudí, ktorí používajú tento tradičný kotlerovský slovník. A všetko by bolo OK, keby naďalej platilo, že marketing je podporou predaja. Lenže on už dávno nie je.

Nie sme prehnaní kritici konzumerizmu, nechceme moralizovať. Pokiaľ však v ľuďoch spotrebný spôsob života nevyvoláva uspokojenie a životné naplnenie, v teórii je chyba. Ak poznáte index šťastia, viete že nakupovanie v ňom významnú rolu nezohráva. Aj ekonomická kríza poskytla príležitosť presvedčiť sa o naivite jednoduchých lineárnych modelov nákupného správania.

 

Zmena, ktorej naliehavosť cítime, je v značke. Zmeniť sa musí vnímanie značky ako ekonomickej kategórie. Je ten správny čas, aby marketingoví manažéri začali vnímať hlboké potreby ľudí. Kedy ste naposledy robili etnografický výskum o význame svojej značky v živote spotrebiteľov? Vieme, že to nie je jednoduché. Ale až keď sa v ľuďoch začnete vŕtať, vaša značka dostane skutočný obsah a bude rásť.

O ľuďoch v marketingu sa hovorí, že majú nešťastnú pozíciu. Kto o nich po čase bude rozprávať? Kto si na ich prácu spomenie o rok, o dva, či o desať? Viete si predstaviť, že si sami dnes poviete "pred piatimi rokmi to bola skvelá etiketa, prefektný billboard, ktorý sme dali von?" Až na pár výnimiek nie. Reklama je pominuteľná, vždy bola, a vždy bude.

Ale značka, na rozdiel od reklamy, môže prežiť - a môže ľuďom, vám aj vašim zákazníkom, dávať zmysel a naplnenie. Ak na to máte aspoň trochu priestor a odvahu.

Obrat od ekonomického vnímania marketingu smeruje k humanistickému prístupu k značke. K vnímaniu hlbokých ľudských potrieb, ktoré sú zdrojom pre obsah úspešnej značky. Značky, ktorá je obsahom naplneného života zákazníkov.