Značka je svet istoty / video

koniec veľkých naratívov / relativizácia hodnôt a pravdy / istota je základná ľudská potreba / značky ponúkajú bezpečné miesto / opakovaný nákup vyjadruje vieru v istotu omnoho viac, ako lojalitu k značke / značka je nostalgiou za skutočným, reálnym, autentickým a stabilným / rituály značky vyjadrujú potrebu istoty